ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ